Маршрут по окраине Сходни

Пролет по центру Сходни 15.06.2022
Пролет по северной окраине Сходни 15.06.2022